« do spisu galerii "KRESY"
« 25-lecie kościoła w Siemianówce 2, 2016

Siemianówka k/Lwowa
kościół pw św. Marcina
2016

Siemianówka k/Lwowa
cmentarz rzymskokatolicki, 2016 »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.