« do spisu galerii "KRESY"
Siemianówka k/Lwowa
« kościół pw św. Marcina, 2016

Siemianówka k/Lwowa
cmentarz rzymskokatolicki
2016

Lwów ulice i uliczki, 2016 »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.