« do spisu galerii "KRESY"
Siemianówka k/Lwowa
« cmentarz rzymskokatolicki, 2016

Lwów
ulice i uliczki
2016

Lwów
kościoły, 2016 »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.