« do spisu galerii "KRESY"
Lwów
« panorama z ratusza

Lwów
kościoły

Lwów
cmentarz Łyczakowski
Powstańcy 1863r »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.