« do spisu galerii "KRESY"
Lwów
« kościoły, 2016

Lwów
cmentarz Obrońców Lwowa
2016

Lwów
cmentarz Łyczakowski
powstańcy 1863, 2016 »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.