« do spisu galerii "KRESY"
Lwów
« cmentarz Obrońców Lwowa, 2016

Lwów
cmentarz Łyczakowski
powstańcy 1863
2016

Lwów
cmentarz Łyczakowski, 2016 »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.