« do spisu galerii "KRESY"
Lwów
cmentarz Łyczakowski
« Powstańcy 1863r

Lwów
cmentarz Łyczakowski
kwatery Żelaznej Kompanii 1831r

Lwów
Uniwersytet »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.