« do spisu galerii "KRESY"
 

Siemianówka koło
Lwowa - kościół, cmentarz

Michałowice
Ziemia Drohobycka »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.