« do spisu galerii "KRESY"
Siemianówka koło Lwowa
« kościół, cmentarz

Michałowice
Ziemia Drohobycka

Rychcice
Ziemia Drohobycka
100-lecie Kościoła »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.