« do spisu galerii "KRESY"
Rudki, Beńkowa,
« Wisznia, Komarno

Kamionka Strumiłowa

25-lecie koscioła w Siemianówce 1, 2016 »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.