« do spisu galerii "KRESY"
Czerniowce
« występy Dom Polski

Drohobycz
centrum miasta

Drohobycz
drewniane cerkwie »
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.