« do spisu galerii "HISTORIA"
« Majdanek 1944 r.

Rożnów - budowa zapory
lata 30-te ub. wieku
foto E. Przybytek

 
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.