« do spisu galerii "KRESY"
« Kamionka Strumiłowa

25-lecie kościoła w Siemianówce 1
2016

25-lecie kościoła w Siemianówce 2, 2016 »
 
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.